Nosemoza – dr ANNA GAJDA

Zaszufladkowano do kategorii Szkolenia | Możliwość komentowania Nosemoza – dr ANNA GAJDA została wyłączona

Stan zagrożenia epidemicznego – zalecenia dla członków RZP Elbląg

Informuję, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie całego kraju ze względu na bezpieczeństwo naszych członków i ich rodzin zebrania kół terenowych RZP Elbląg oraz szkolenia w ramach KPWP i praca biura RZP zostają zawieszone do odwołania.

Wszystkie sprawy bieżące muszą być załatwiane drogą elektroniczną  lub telefoniczną. Proszę o zawiadomienie swoich pszczelarzy w Kołach.

Pozdrawiam                                                                                                                                                Waldemar Badeński                                                                                                                                 Prezes RZP Elbląg

 

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski po studiach z żoną Anną pracował w Kalkucie w „umieralni”, pierwszym domu, który założyła Matka Teresa. – Robiliśmy różne rzeczy – przyznał Szumowski. – Mycie, karmienie, podawanie picia, a nawet różne drobne zabiegi medyczne.
Pracował w Instytucie Kardiologii. Później zdobył doktorat, a osiagnął tytuł profesora nauk medycznych w wieku 44 lat. Jest autorem ponad 150 prac naukowych.
W tych ciężkich dla niego dniach pamiętajmy o jego wielkim wysiłku!👍

 
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Stan zagrożenia epidemicznego – zalecenia dla członków RZP Elbląg została wyłączona

Szkolenie 14 marca odwołane – koronawirus

Koleżanki i koledzy                                                                                                          Informuję, że podjąłem decyzję o odwołaniu szkolenia w Starym Polu w dniu 14.03.2020 r.  z powodu potencjalnego zagrożenia epidemią koronawirusa.      Proszę przekazać informację do zainteresowanych koleżanek i kolegów z waszych kół.  O dalszym kontynuowaniu szkolenia będziemy informować na stronie internetowej RZP Elbląg.                 

Życzę zdrowia                                                                                                                                            Waldemar Badeński                                                                                                                                Prezes RZP Elbląg

                                                                                                

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie 14 marca odwołane – koronawirus została wyłączona

Wycieczka na Białoruś 17-22.09.2020 (w tym APISLAVIA)

W dniach 18-21 września 2020 r. odbędzie się XXIII Międzynarodowy Kongres APISLAVIA w Mińsku. Chcielibyśmy zorganizować wyjazd na tą pszczelarską imprezę i przy okazji odbyć 6 DNIOWĄ WYCIECZKĘ po Białorusi.

BRZEŚĆ – RÓŻANA – KOSOWO POLESKIE – MIŃSK – APISLAVIA – NIEŚWIEŻ – ZAOSIE – J.ŚWITEŹ – MIR – NOWOGRÓDEK -LIDA – STARE WASILISZKI – BOHATYROWICZE – GRODNO

Poznamy miejsca związane z historią Polski i wielkimi Polakami – będziemy podążać śladami Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, króla Władysława Jagiełły, Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, odwiedzimy pałac Radziwiłów w Nieświeżu, Zamek w Mirze i Lidzie,  dom rodzinny Czesława Niemena ,  grób Jana i Cecylii w Bohatyrowiczach.

BIAŁORUŚ 6 DNI

Ofertę wycieczki przygotowała firma KOLAD TRAVEL  z Elbląga.   

Cena za osobę 1800 zł /wiza w cenie/ zawiera: 

 • przejazd autokarem (klimatyzacja, WC )
 • 5 noclegów w hotelach (1 Brześć, 1 okolica Miru, 2 Mińsk, 1 Grodno )
 • 5 śniadań
 • opieka przewodnika z licencją, opieka pilota
 • ubezpieczenie KL (10000 EUR), NNW i bagaż
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 • 6 obiadokolacji serwowanych w hotelach lub na mieście, rezerwacje, wstępy do zwiedzanych obiektów

WIZA

  • 30 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową : 1 zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, aktualne, kolorowe, matowe en face (na wprost) na jasnym tle
  • wypełniony wniosek wizowy
  • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi z co najmniej dwiema wolnymi stronami

Do końca marca proszę o wpłatę I raty w wysokości 600 zł na rachunek RZP Elbląg z dopiskiem : imię i nazwisko – wycieczka na Białoruś
63 8303 0006 0040 0400 1993 0001

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wycieczka na Białoruś 17-22.09.2020 (w tym APISLAVIA) została wyłączona

Wykład – prof. Jerzy Demetraki Paleolog


W dniu dzisiejszym w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Starym Polu odbył się wykład Prof. dr hab. Jerzego Demetraki Paleologa. Duża liczba uczestników szkolenia i interesujący temat wykładu : Genetyczne i biologiczne podstawy hodowli pszczół. Dowiedzieliśmy się jak ważna jest selekcja w hodowli pszczół.
Wybrane sentencje z wykładu: 
„Na nic zda się najlepsza gospodarka pasieczna i nowoczesne metody intensyfikacji produkcji, albo coraz lepsze matki (czystorasowe czy mieszańce) bez poprawnej walki z warrozą i to w skali regionalnej.                  Reinwazje, długa jesień, późne pożytki – RODZINY GINĄ ZIMĄ”

To nie nasza prywatna sprawa:                                                                                                         – przewiezienie pasieki w obce miejsce                                                                                               –  tworzenie „śmietnika” lub ZOO w pasiece                                                                                     – wprowadzając materiał do swojej pasieki zmieniamy pulę genową w danym terenie i        materiał genetyczny sąsiadów

Produkty pszczele są dla zdrowych ludzi, aby nie zachorowali !

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Wykład – prof. Jerzy Demetraki Paleolog została wyłączona

Szkolenie 29.02.2020 w Starym Polu

Zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane przez RZP Elbląg.

Prof. Dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog 
Temat : Genetyczne i biologiczne podstawy hodowli pszczół 

29.02.2020 Stare Pole ODR godz 9.00

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Szkolenie 29.02.2020 w Starym Polu została wyłączona

KPWP 2020 Leki dla pszczół (ceny brutto)

 • APIWAROL               52,11  zł   –   opak. 25 tabletek (na 5 rodzin)
 • BIOWAR                    64,67  zł   –   10 pasków (na 5 rodzin)
 • BAYVAROL               84,94  zł   –   20 pasków (na 5 rodzin)
 • APIGUARD               97,50 zł   –   10 tacek (na 5 rodzin)
 • APILIFE VAR            14,45 zł   –   Opakowanie foliowe z 2 płytkami (dla 0,5 rodziny)
 • THYMOVAR             86,83 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 3,3 rodzin)
 • POLY VAR              120,14 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 5 rodzin)
 • VARROMED            111,46 zł   –   zawiesina do ula 555 ml (dla 12-37 rodzin przy jednokrotnym podaniu), zalecane 5-9 razowe podanie w ciągu sezonu dla 1 rodziny
 • APIVAR                      61,17 zł   –   10 pasków ( na 5 rodzin )
 • OXYBEE                   172,63 zł   –   Roztwór i proszek do sporządzenia zawiesin                                              (750 g + 2x125g) (dla 16,4 rodzin)
 • usługa weterynaryjna 1 zł brutto od każdego pszczelarza
Wpłaty na leki weterynaryjne do 30.04.2020 na konto : Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001 Z dopiskiem:  za jaki lek – ilość sztuk, imię i nazwisko , z jakiego koła pszczelarskiego
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania KPWP 2020 Leki dla pszczół (ceny brutto) została wyłączona

Terminy wpłat – KPWP 2020

do 31 marca – wpłaty na matki pszczele i odkłady

do 30 kwietnia – wpłaty na leki

do 30 kwietnia – decyzja o zakupie sprzętu pszczelarskiego

do 15 czerwca – (faktura, potwierdzenie przelewu, umowa)                                                                                   

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Terminy wpłat – KPWP 2020 została wyłączona

Szkolenie 15.02.2020 w Starym Polu

Szkolenie 15.02.2020  Stare Pole  ODR godz 9.00 – Lek.wet. Artur Arszułowicz. .

Temat :„Przygotowanie rodzin pszczelich do siły adekwatnej do zmienionych warunków klimatycznych przy pomocy specjalistycznych preparatów profilaktycznych. Odpowiedzialne zastosowanie nowych leków weterynaryjnych we współczesnej gospodarce pasiecznej, w dobie rosnącego zagrożenia zdrowotnego pszczół i czerwiu”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie 15.02.2020 w Starym Polu została wyłączona

VII Walny Zjazd RZP Elbląg


01.02.2020 rok – sala PODR w Starym Polu  – Od uroczystego wprowadzenia sztandarów kół pszczelarskich i RZP Elbląg oraz odśpiewania hymnu narodowego rozpoczął się VII Walny Zjazd Regionalnego Związku Pszczelarzy w  Elblągu.

        

        Ważnymi punktami porządku obrad Zjazdu było wystąpienie Prezesa RZP i zaproszonych gości oraz sprawozdania : Zarządu RZP za 2016-2019, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

         
Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom RZP. Następnie odbyły się wybory Prezesa , Zarządu RZP oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Jedynym kandydatem na Prezesa RZP  był dotychczasowy Prezes Waldemar Badeński, który został wybrany przez Zjazd  jednogłośnie. Nowo wybrany Prezes zaproponował kontynuację pracy Zarządu w składzie niezmienionym wyrażając zaufanie i satysfakcję z pracy członków poprzedniego Zarządu.


 Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu :                                                         Prezes Waldemar Badeński, Wiceprezes Zbigniew Matula, skarbnik Ryszard Mówiński,   sekretarz Piotr Sobuń, członek zarządu Antoni Pociejewski.

 

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Krasowski
Andrzej Kosacki
Mateusz Baranowicz

 

Sąd Koleżeński:
Wioletta Szatkowska
Bogdan Kusyk
Małgorzata Guzowska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania VII Walny Zjazd RZP Elbląg została wyłączona