Ważne terminy realizacji KPWP 2019

 1. Zamówienia na „pszczoły” (matki i odkłady) należy złożyć do końca marca 2019, wpłaty dokonać najpóźniej do 30 kwietnia 2019.
 2. Wpłaty na leki dla pszczół w terminie do 30 kwietnia 2019.
 3. Umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego i gospodarkę wędrowną do końca maja 2019.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ważne terminy realizacji KPWP 2019 została wyłączona

Ceny matek pszczelich i odkładów w 2019 roku.

Hodowca Matka  U Matka N      Matka Uszcz    ODKŁAD      
MATULA 60 20                                              200
ŁYSOŃ 65 25                                              250
WILDE 75 25                                              200
GRABOWSKI 55 20                   100                    200
LOC 60 30                                    
LUTKIEWICZ   20    

Matka U -unasienniona, Matka N-nieunasienniona,                                                            Matka Uszcz- unasienniona sztucznie czerwiąca                                                                      Ceny matek i odkładów są cenami brutto.

Osoby które zamówiły matki na 2019 rok proszę o wpłaty do końca kwietnia 2019r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ceny matek pszczelich i odkładów w 2019 roku. została wyłączona

Zmiany w projekcie KPWP 2020-2022.

Projekt Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022 dostępny na tej stronie :   Projekt KPWP – 2020-2022

Proszę o zapoznanie się z projektem i przesłanie ewentualnych uwag w terminie pilnym do 20.02.2019 roku do Zarządu RZP Elbląg.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiany w projekcie KPWP 2020-2022. została wyłączona

Szkolenie – sprzedaż produktów pasiecznych.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy w  Elblągu w dniu 02.03.2019 r. o godz. 9.00 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w  Starym Polu.

Temat : Praktyczne aspekty stosowania  ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w systemie sprzedaży bezpośredniej produktów pasiecznych oraz w rolniczym handlu detalicznym.         

 Szkolenie prowadzi : Warminsko -Mazurski Inspektor Jakości Handlowej  Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie reprezentowany przez Panie  Katarzynę Iwaniszczuk  Kierownik Wydziału Kontroli  oraz Małgorzatę Staniszewską z WIJHARS Olsztyn.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie – sprzedaż produktów pasiecznych. została wyłączona

Oferta leków przeciw warrozie 2019

 • Apiwarol              50,41  zł   –   opak. 25 tabletek (na 5 rodzin)
 • Biowar                 62,79  zł   –   10 pasków (na 5 rodzin)
 • Bayvarol              84,94  zł   –   20 pasków (na 5 rodzin)
 • Apiguard              99,98 zł   –   10 tacek (na 5 rodzin)
 • Apilife Var             14,77 zł   –   Opakowanie foliowe z 2 płytkami (dla 0,5 rodziny)
 • Thymovar            89,42 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 3,3 rodzin)
 • Poly Var               123,14 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 5 rodzin)
 • Varromed             111,46 zł   –   zawiesina do ula 555 ml (dla 12-37 rodzin przy jednokrotnym podaniu), zalecane 5-9 razowe podanie w ciągu sezonu dla 1 rodziny
 • Apivar                    60,39 zł   –   10 pasków ( na 5 rodzin )
 • Oxybee                  172,63 zł   –   Roztwór i proszek do sporządzenia zawiesin                                              (750 g + 2x125g) (dla 16,4 rodzin)
 • usługa weterynaryjna 1 zł brutto od każdego pszczelarza

Wpłaty na leki weterynaryjne do 30.04.2019 na konto :
Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B
Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
Z dopiskiem:  za jaki lek – ilość sztuk, imię i nazwisko , z jakiego koła pszczelarskiego

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Chrońmy pszczoły | Możliwość komentowania Oferta leków przeciw warrozie 2019 została wyłączona

Zapraszamy na szkolenie do Starego Pola

Już w najbliższą sobotę zapraszamy na kolejne szkolenie refundowane dla pszczelarzy naszego związku. Wykład poprowadzi dr Zbigniew Lipiński. Temat : Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności i produkcyjności rodzin pszczelich. Miejsce i termin : PODR Stare Pole, 09.02.2019 r. , godz. 9.00

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zapraszamy na szkolenie do Starego Pola została wyłączona

Składki w 2019 roku.

Wysokość składki członkowskiej, ulowej i ubezpieczenia OC w 2019 roku nie zmieniła się.

składka członkowska  – 75 zł , opłata ulowa 3 zł od rodziny pszczelej.                 ubezpieczenie OC – 17 zł.

Nowi członkowie płacą jeszcze wpisowe 75 zł i wpisowe do ubezpieczenia 20 zł.         Termin płacenia składek do końca marca 2019 roku.

Przykład jak obliczyć wysokość składek dla pasieki liczącej 30 rodzin pszczelich :        Opłata ulowa: 30 x 3 zł = 90 zł , składka członkowska 75 zł, ubezpieczenie OC 17 zł.      Razem 182 zł

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki w 2019 roku. została wyłączona

Odszedł Prof.dr hab. Ryszard Czarnecki

W dniu 21.01.2019 r. zmarł Profesor dr.hab. Ryszard Czarnecki – wielki propagator apiterapii. Od wielu lat zajmował się badaniami nad wartościami profilaktycznymi i leczniczymi produktów pszczelich, takich jak pyłek pszczeli, propolis i mleczko pszczele. Był cenionym naukowcem, pełnił funkcję dziekana i rektora.  Za działalność w zakresie apiterapii Polski Związek Pszczelarski uhonorował go Medalem ks. dr Jana Dzierżona – za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa.

Warto posłuchać jego wykładu na temat apiterapii.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Odszedł Prof.dr hab. Ryszard Czarnecki została wyłączona

Plan szkoleń dla pszczelarzy w 2019 roku.

Podnoszenie poziomu  wiedzy pszczelarskiej w zakresie  środowiskowych, biologicznych i genetycznych uwarunkowań gospodarki pasiecznej oraz hodowli pszczół , a także zwalczania chorób pszczół i czerwiu oraz pozyskiwania produktów pszczelich”.

Plan wykładów z cyklu szkoleniowego na rok 2019 Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu. Szkolenia rozpoczynają się o godz. 9.00, liczba słuchaczy -90

 1. Dr hab. Paweł Chorbiński – 19.01.2019 Stare Pole                                             Zapobieganie oraz leczenie chorób czerwiu i pszczół – najnowsze światowe tendencje. /Szkolenie refundowane/
 2. Dr Zbigniew Lipiński – 09.02.2019 Stare Pole                                             Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności i produkcyjności rodzin pszczelich. /Szkolenie refundowane/
 1. Praktyczne aspekty stosowania  ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w systemie sprzedaży bezpośredniej produktów pasiecznych oraz w rolniczym handlu detalicznym”                                  Prowadzi szkolenie : Warminsko -Mazurski Inspektor Jakości Handlowej  Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie reprezentowany przez Panie  Katarzynę Iwaniszczuk  Kierownik Wydziału Kontroli  oraz Małgorzatę Staniszewską z WIJHARS Olsztyn –  zadanie własne RZP Elbląg   02.03.2019 – Stare Pole rozpoczęcie godz 9.00

4. Dr hab. Małgorzata Bieńkowska – 23.03.2019 Stare Pole                                              Wpływ materiału genetycznego na produkcyjność rodzin pszczelich.                     Szkolenie refundowane

 1. Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog – 27.04.2019 Karczowiska                                    1) Biologiczne uwarunkowania produkcji pszczelarskiej – 4 godz.                       2) Genetyczne podstawy hodowli pszczół – 3 godz.                                               Szkolenie refundowane
 1. Zbigniew Matula / Piotr Sobuń –  25-26.05.2019  Karczowiska                               Zajęcia praktyczne w zakresie pozyskiwania produktów pszczelich z zastosowaniem najnowocześniejszego sprzętu pszczelarskiego.                          Szkolenie refundowane

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Plan szkoleń dla pszczelarzy w 2019 roku. została wyłączona

Jerzy Wilde – ROZMOWY O PSZCZOŁACH

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Jerzy Wilde – ROZMOWY O PSZCZOŁACH została wyłączona