20 maja Światowy Dzień Pszczoły

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 20 maja Światowy Dzień Pszczoły została wyłączona

Ankieta COLOSS Badanie strat rodzin pszczelich w Polsce – zima 2018-19

Polski Związek Pszczelarski zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich chętnych do wzięcia udziału w ankiecie COLOSS  (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich).

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od kilku lat prowadzi badania strat rodzin pszczelich. Również w tym roku, w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich). Niektóre wyniki badań prowadzonych po zimie 2018/19 ukażą się w tegorocznych numerach 5-6 polskich czasopism pszczelarskich.

Łącznie w zeszłym roku Pracownia otrzymała 307 kwestionariuszy. Straty ogółem wyniosły 14,2%, z uwzględnieniem strat z powodu problemów z matką oraz klęsk żywiołowych. Były one znacznie niższe niż w trakcie poprzedniej zimy 2016/17 (21,8%) i osiągnęły średni poziom od czasu, kiedy prowadzimy monitoring. Najmniej rodzin utracili pszczelarze w województwie małopolskim i mazowieckim (5,2% i 8,3%) a najwięcej w woj. pomorskim oraz woj. warmińsko-mazurskim (36,4% i 28,1%). Jednakże liczba respondentów (otrzymanych ankiet) z tych ostatnich dwóch województw była mała i nie można wykluczyć, że odpowiedzieli przede wszystkim ci, którzy utracili wiele rodzin. Natomiast w województwach: lubuskim, łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, mimo znacznej liczby respondentów straty także sięgały powyżej 20%. Straty średnie w skali kraju sięgały 17,5% ale ponad połowa pszczelarzy nie odnotowała strat wyższych niż 10%. Straty wyższe niż 20% zgłosiła ok. ¼ pszczelarzy.

Pszczelarze, których pszczoły korzystały z kukurydzy donosili o dwukrotnie większych stratach (22,2%) niż ci, których pszczoły nie korzystały z takich plantacji (10,3%). W przypadku rzepaku, nie zaobserwowano wyraźnej różnicy.

Wszystkim, którzy dostarczyli dane oraz pomagali w ich zbieraniu Pracownia bardzo dziękuje.

Po zimie 2016/2017 wprowadzono do metod zbierania danych internetową ankietę. Jest to najbardziej przyjazny sposób udziału pszczelarzy w badaniu, ponieważ dane z bazy w prosty sposób możemy przenieść do arkusza danych, bez konieczności wielogodzinnego manualnego wprowadzania informacji od poszczególnych pszczelarzy.

Podobnie jak w latach ubiegłych ankietę można wypełnić anonimowo. Ankieta internetowa ma inny wygląd graficzny niż przeznaczona do druku. Ankieta internetowa będzie aktywna od 15 kwietnia do 26 czerwca i jest dostępna pod adresem internetowym:

Ankieta    https://www.bee-survey.com/index.php/816265?lang=pl

Dla tych z Państwa, którzy nie mogą wypełnić ankiety internetowej lub wolą ją wypełniać w wersji papierowej dołączamy ankietę do druku:

w formacie pdf

w formacie doc

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł. 

Koła i związki pszczelarskie prosimy o rozprowadzenie ankiety wśród ich członków. 
Bardzo ważne są dane od Wszystkich Pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny.

Prowadzony monitoring nie jest w żaden sposób powiązany z badaniami prowadzonymi przez inne instytucje, czy związki zbierające dane bez użycia ankiety COLOSS.

Aby dane mogły być analizowane łącznie z danymi międzynarodowymi papierowe wersje powinny trafić do Pracowni najpóźniej w połowie czerwca. Bardzo liczymy na Państwa współpracę i z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Po wydrukowaniu wersji papierowej należy ją wypełnić i przesłać pocztą.

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw. SGGW

SGGW, Wydz. Med. Wet., KPiDW

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Można też wypełnić ankietę w Wordzie i odesłać, jako załącznik na adres  grazyna_topolska@sggw.pl  .

W imieniu Pani dr hab. Grażyny Topolskiej, prof. nadzw. SGGW serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.

 Z poważaniem

Biuro PZP

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ankieta COLOSS Badanie strat rodzin pszczelich w Polsce – zima 2018-19 została wyłączona

Szkolenie w Karczowiskach 27.04.2019

Przypominamy o jutrzejszym szkoleniu w Karczowiskach – sobota 27.04.2019 godz.9.00

Prof. dr hab. Jerzy Demetraki -Paleolog                                                                                           1) Biologiczne uwarunkowania produkcji pszczelarskiej – 4 godz.                                          2) Genetyczne podstawy hodowli pszczół – 3 godz.                                                        Szkolenie refundowane.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie w Karczowiskach 27.04.2019 została wyłączona

Wielkanoc 2019

Spokojnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych

wielu spotkań w gronie najbliższych, pogody ducha,

dużo szczęścia , radości i ciepłych wiosennych dni

życzy Zarząd RZP Elbląg

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wielkanoc 2019 została wyłączona

„Osadnicy” TVP3 Gdańsk

W dniu dzisiejszym można było obejrzeć w TVP 3 Gdańsk czwarty odcinek programu „Osadnicy” poświęconego mieszkańcom, którzy po 1945 roku osiedlili się na Żuławach.    W odcinku wystąpiło dwóch mieszkańców powiatu malborskiego – Franciszek Komasara i Bogdan Kwiatkowski.                                                                                                                        Pan Franciszek Komasara jest też od wielu lat pszczelarzem i członkiem Koła Terenowego Pszczelarzy w Malborku (legitymacja pszczelarska z 1949 roku)                                                 > tu można obejrzeć programOsadnicy” tvp3 Gdańsk

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania „Osadnicy” TVP3 Gdańsk została wyłączona

Zapraszamy na szkolenie do Karczowisk 27.04.2019

Kolejne szkolenie organizowane przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu rozpocznie się 27.04.2019 r. o godz. 9.00 w Karczowiskach na terenie firmy NEKTAR.                                    

Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

1) Biologiczne uwarunkowania produkcji pszczelarskiej – 4 godz.                                          2) Genetyczne podstawy hodowli pszczół – 3 godz.                                                        Szkolenie refundowane.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na szkolenie do Karczowisk 27.04.2019 została wyłączona

Szkolenie w Starym Polu 23.03.2019

W dniu wczorajszym w Starym Polu pszczelarze naszego związku uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez dr hab. Małgorzatę Bieńkowską.                                                   Temat szkolenia :Wpływ materiału genetycznego na produkcyjność rodzin pszczelich. Dowiedzieliśmy się, że w selekcji pszczół najważniejsze kryteria to :                       1.Miodność   2. Łagodność   3. Rojliwość   4. Odporność na Varroa.

Pani Małgorzata Bieńkowska poinformowała nas o nowym odkryciu dotyczącym warrozy.  Według badań amerykańskich naukowców warroza nie odżywia się hemolimfą jak  dotychczas powszechnie uważano lecz ciałem tłuszczowym pszczół.

Poruszany był także temat walki z warrozą. Zabiegi z tym roztoczem najlepiej przeprowadzić w miesiącach czerwiec-lipiec. Wskazane jest badanie naturalnego osypu warrozy wczesną wiosną w lutym, marcu lub kwietniu (2-3 tygodnie) i wczesnym latem. Jeżeli w dobowym osypie jest 5 samic Varroa to możemy mówić o bardzo dużym porażeniu warrozą.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Szkolenie w Starym Polu 23.03.2019 została wyłączona

Szkolenie WIJHARS

Szkolenie 02.03.2019 w Starym Polu –  Warminsko -Mazurski Inspektor Jakości Handlowej  Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie reprezentowany przez Panie  Katarzynę Iwaniszczuk  Kierownik Wydziału Kontroli  oraz Małgorzatę Staniszewską z WIJHARS Olsztyn.

          

Tu są > Wymagania jakości handlowej i znakowania_miodu

Przykład etykiety na miód zawierającej wymagane informacje o produkcie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie WIJHARS została wyłączona

Ważne terminy realizacji KPWP 2019

  1. Zamówienia na „pszczoły” (matki i odkłady) należy złożyć do końca marca 2019, wpłaty dokonać najpóźniej do 30 kwietnia 2019.
  2. Wpłaty na leki dla pszczół w terminie do 30 kwietnia 2019.
  3. Umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego i gospodarkę wędrowną do końca maja 2019.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ważne terminy realizacji KPWP 2019 została wyłączona

Ceny matek pszczelich i odkładów w 2019 roku.

Hodowca Matka  U Matka N      Matka Uszcz    ODKŁAD      
MATULA 60 20                                              200
ŁYSOŃ 65 25                                              250
WILDE 75 25                                              200
GRABOWSKI 55 20                   100                    200
LOC 60 30                                    
LUTKIEWICZ   20    

Matka U -unasienniona, Matka N-nieunasienniona,                                                            Matka Uszcz- unasienniona sztucznie czerwiąca                                                                      Ceny matek i odkładów są cenami brutto.

Osoby które zamówiły matki na 2019 rok proszę o wpłaty do końca kwietnia 2019r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ceny matek pszczelich i odkładów w 2019 roku. została wyłączona