Refundacje 2021

Realizacja Machanizmu WPR  Wsparcie rynku produktów pszczelich

Leki dla pszczół  – ceny brutto – dotacja do 90 % ceny netto

  • APIWAROL               52,55  zł   –   opak. 25 tabletek (na 5 rodzin)
  • BIOWAR                    66,29  zł   –   10 pasków (na 5 rodzin)
  • BAYVAROL               84,94  zł   –   20 pasków (na 5 rodzin)
  • APIGUARD               97,87 zł   –   10 tacek (na 5 rodzin)
  • THYMOVAR             86,83 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 3,3 rodzin)
  • POLY VAR              119,96 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 5 rodzin)
  • VARROMED            115,73 zł   –   zawiesina do ula 555 ml (dla 12-37 rodzin przy jednokrotnym podaniu), zalecane 5-9 razowe podanie w ciągu sezonu dla 1 rodziny
  • APIVAR                      61,17 zł   –   10 pasków ( na 5 rodzin )
  • OXYBEE                   172,63 zł   –   Roztwór i proszek do sporządzenia zawiesin                                              (750 g + 2x125g) (dla 16,4 rodzin)
  • usługa weterynaryjna 1 zł brutto od każdego pszczelarza

Wpłaty na leki weterynaryjne do 30.04.2021 na konto :
Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B
Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
Z dopiskiem:  za jaki lek – ilość sztuk, imię i nazwisko , z jakiego koła pszczelarskiego

 

Matki pszczele i odkłady – dotacja do 70 % ceny netto

Hodowca

Matka U

Matka N

 

ODKŁAD

WILDE       

 MATULA

 75         

 80

 25           

 20

 

 250   

220

ŁYSOŃ

70

25

 

250

PELCZAR

100

25

 

 

GEMBALA

70

25

 

 

LOC

60

30

 

 

GRABOWSKI

64,80

27

 

194,40

LUTKIEWICZ

64,80

24,84

 

 

Matka U -unasienniona, Matka N-nieunasienniona

WILDE   Matka Kortówka                                                                                                      Centrum Pszczelarskie  11-034 Gryźliny ul. Miodowa 23 ,
e-mail: poczta@pasiekawilde.pl
tel. +48 89 524 03 23
tel. kom. +48 605 036 181

ŁYSOŃ    Matka „Viktoria”
Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Klecza Dolna 148 , tel. 33 870-64-02


MATULA     Matka „Bałtycka”
Zbigniew Matula, Orneta tel./fax. 55 242 26 41 , kom. 608 529 634


PELCZAR     Matka „car AGA” i „AGA 3”
Pasieka Zarodowa Wojciech Pelczar  tel. 13 432 24 42


LOC                                  
Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc tel. 25 643-61-57, kom. 603-767-045


GRABOWSKI           
Franciszek Grabowski  , Nowy Staw  tel.: 55 271-55-70,  kom. 505-865-451


GEMBALA  rasa kraińska”PRIMA”, „GEMA” , rasa kaukaska WG
PASIEKA MELLIFERA Maria Gembala, Żelków Kol., tel. kom. 607-695-247

Osoby które zamówiły matki na 2020 rok proszę o wpłaty do końca  marca 2021r.