Refundacje

Realizacja Machanizmu WPR  Wsparcie rynku produktów pszczelich

Leki dla pszczół  – dotacja do 90 % ceny netto

 • Apiwarol              50,41  zł   –   opak. 25 tabletek (na 5 rodzin)
 • Biowar                 62,79  zł   –   10 pasków (na 5 rodzin)
 • Bayvarol              84,94  zł   –   20 pasków (na 5 rodzin)
 • Apiguard              99,98 zł   –   10 tacek (na 5 rodzin)
 • Apilife Var             14,77 zł   –   Opakowanie foliowe z 2 płytkami (dla 0,5 rodziny)
 • Thymovar            89,42 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 3,3 rodzin)
 • Poly Var               123,14 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 5 rodzin)
 • Varromed             111,46 zł   –   zawiesina do ula 555 ml (dla 12-37 rodzin przy jednokrotnym podaniu), zalecane 5-9 razowe podanie w ciągu sezonu dla 1 rodziny
 • Apivar                    60,39 zł   –   10 pasków ( na 5 rodzin )
 • Oxybee                  172,63 zł   –   Roztwór i proszek do sporządzenia zawiesin                                              (750 g + 2x125g) (dla 16,4 rodzin)
 • usługa weterynaryjna 1 zł brutto od każdego pszczelarza

Wpłaty na leki weterynaryjne do 30.04.2019 na konto :
Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B
Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001
Z dopiskiem:  za jaki lek – ilość sztuk, imię i nazwisko , z jakiego koła pszczelarskiego

 

Matki pszczele i odkłady – dotacja do 70 % ceny netto

Hodowca

Matka U

Matka N

Matka Uszcz

ODKŁAD

MATULA

60

20

 

200

ŁYSOŃ

65

25

 

250

WILDE

75

24

 

200

GEMBALA

50

25

 

 

LOC

60

30

 

 

GRABOWSKI

55

20

100

200

LUTKIEWICZ

 

20

 

 

Matka U -unasienniona, Matka N-nieunasienniona,                                                            Matka Uszcz- unasienniona sztucznie czerwiąca

ŁYSOŃ    Matka „Viktoria”
Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Klecza Dolna 148 , tel. 33 870-64-02
MATULA     Matka „Bałtycka”
Zbigniew Matula, Orneta tel./fax. 55 242 26 41 , kom. 608 529 634
WILDE     Matka „Kortówka”
Centrum Pszczelarskie Wilde tel.  89 524 03 23 , tel. kom.  605 036 181
LOC                                  
Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc tel. 25 643-61-57, kom. 603-767-045
GRABOWSKI           
Franciszek Grabowski  , Nowy Staw  tel.: 55 271-55-70,  kom. 505-865-451
GEMBALA  rasa kraińska”PRIMA”, „GEMA” , rasa kaukaska WG
PASIEKA MELLIFERA Maria Gembala, Żelków Kol., tel. kom. 607-695-247

Osoby które zamówiły matki na 2019 rok proszę o wpłaty do końca  kwietnia 2019r.